Scandinavische Vogels

In deze map zijn 154 foto's van Scandinavishe vogels afgebeeld.

© All rights reserved: gefotografeerd door Theo van de Mortel.

 1 Aazuurmees.

2 Auerhoen.

2 Bladkoning.

6 Bleeke koolmees.

1 Bokje.

20 Bonte vliegenvanger ssp. siberica.

1 Brandgans.

2 Beflijster.

6 Barmsijs.

7 Grote Barmsijs.

3 Giervalk.

6 Grote kruisbek.

3 Haakbek.

2 Witte Havik.

3 Keep.

6 Koperwiek.

6 Kramsvogel.

2 Kraanvogel.

4 Kruisbek.

2 Laplanduil.

2 Major Putter.

2 Nonetje.

3 Noordse Fitis.

3 Noordse Gele kwikstaart.

4 Noordse Goudvink.

2 Notenkraaker.

3 Oeraluil.

12 Pestvogel.

4 Pijlstaard.

3 Rietgans.

1 Rotgans.

1 Roodgesterde blauwborst.

2 Smelleken.

2 Smient.

10 Sneeuwuil.

2 Siberische Oehoe.

1 Siberische Tjiftjaf.

3 Steller zeearend.

2 Wildezwaan.

3 Witbandkruisbek.

6 Witgadje.