Huismus x Ringmus 01050

Musachtigen 2023

Huismus x Ringmus 03039
Huismus x Ringmus 03063
Huismus x Ringmus 03444
Huismus x Ringmus 03057
Huismus x Ringmus 09474
Huismus x Ringmus 04865
Huismus x Ringmus 09624
Huismus x Ringmus 04046
Huismus x Ringmus 02725
Huismus x Ringmus 09827

Natuur hybride: Huismus x Ringmus Passer domesticus x  Passer montanus.


Op 3 december 2010 ontdekte ik ( Theo van de Mortel - Ornitholoog) tijdens het fotograferen van een groep Ringmussen een natuurlijke hybride van een Huismus x Ringmus ( Passer domesticus x Passer montanus zie foto's.

Na het bekijken van eerder genome foto's van de Huismus ontdekte ik dat ik deze hybride al op 17 maart 2009 voor het eerst heb gefotografeerdd

Tot mijn verbazing ontdekte ik op 10 januarie 2011 op de zelfde locatie een tweede hybride van Huimus x Ringmus zie foto's 1t/m5.


De eerste hybride heeft het formaat en uiterlijk van een Huismus man.

Bij het zien van deze vogel denk je dat het hier gaat om een heelmooie Huismus man, maar bij nader inzien en lettend op wat kleine details zie je ook gelijkenis met de Ringmus, bijvoorbeeld de ring in de hals loopt verder door dan bij de Huismus zie foto's 1tm5.

Verder een zwarte vlek in de wang, een iets fijnere snavel en het geel aan de snavelbasis is duidelijk van de Ringmus zie foto's 1tm5.

Het enige duidelijke kenmerk van de Huimus is de grijze bovenkant van de kop, ook de afdekveren op de vleugels zijn lichter bruin gekleurd zie foto 7.


De tweede hybride is beduidend kleiner en vermoedelijk een vogel die in 2010 geboren is zie foto's 9/10.


Deze twee hybride houden zich op in een buitengebied van Someren bij een voormalige boerderij met een braak liggend perceel bestemd voor industrie terrein.

Het perseel is begroeid met eiken- berken en fruitbomen en een beukenhaag, verder braam en wilgenstruiken en er zijn volop kruiden en andere planten aanwezig.


Ook is er voldoende nestgelegenheid voor Huis en Ringmus. Deze komen hier dan ook nog in een groot aantal voor ( 30 paar van de Huismus en 25 paar Ringmussen). Op het braakliggend perceel heb ik in december 2008 een voerplaats aangelecht bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Aan vogels geen gebrek, het is wel zo dat de Ringmus verreweg de overhand heeft ( telling naar schating uitgevoerd in december 2010 100 stuks Ringmus) en de Huismus maar zelden op deze voerplek aanwezig was 3 stuks.  De Huismussen houden zich meer op in de kippenren bij de boerderij.

De hybride zijn wel iedere dag aanwezig op de voerplek en altijd tussen de groep Ringmussen, terwijl de enkele Huismus die er komt zich meestal ophoudt in gezelschap van vinken en groenlingen.


Telling in december 2010 op een dag uitgevoerd wat er op dat moment invijf minuten zichtbaar aanwezig was.


UItgebreid onderzoek op internet naar het voorkomen van natuurlijke hybride van Huismus x Ringmus in Nederland leverde het volgende resultaat op: 

G Monsee                                         Bergen NH                              1959.

G.J v.d. Berg & D. Groenendijk     Schiermonikoog            mei 1989.

K.J. Eigenhuis                                    Aalsmeer          jan-februari 1990. 


© Theo van de Mortel, Someren - januari 2011.

Ornitholoog- Ecoloog- Auteur en Natuurfotograaf.

t.mortel2@chello.nl